2. Semester

Lektion

Antal lektioner

Litteratur
Indhold, lektioner med underviser
Læringsaktiviteter

Opgaver og quizzer

Eksempler på 2. semesterprøve

Tjekspørgsmål & stikord

Og "gamle" præparatbilledfilm, se dem til sidst. (dem i "anførselstegn")

Digitale læringsobjekter

(Nye videoer, Klaus, se dem først)

1
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 175-179


www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Skulderens knogler, inkl. clavicula, humerus og scapula

 

 

Quiz i knoglepunkter i skulderen 01

Spørgsmål i scapula og clavicula 1

Spørgsmål i scapula og clavicula 2


Stikord i OEs knogler


Overekstremitetens knogler
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)

 
2
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave. s. 203-212

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Skulderens led; art. humeri
1. Læringsaktivitet
Quiz i knoglepunkter i skulderen 02

Quiz i knoglepunkter på humerus

Spørgsmål i skulderleddet

Stikord i art. humeri

"Skulderens led"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)

7-punktsreglen for skulderleddet 01
7-punktsreglen for skulderleddet 02
7-punktsreglen for skulderleddet 03
Skulderens punkt 7.1
Skulderens punkt 7.2
Skulderens punkt 7.3

4
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 203-212

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Skulderens led; art. humeri, sternoclavicularis og acromioclavicularis
2. Læringsaktivitet

 

 

Quiz i skulderleddet

Quiz i udspring og tilhæftning af skulderbæltets ligamenter

Spørgsmål i art. acromioclavicularis og sternoclavicularis

Stikord i art. acromioclavicularis

Stikord i art. sternoclavicularis

"Skulderens muskler"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)

7-punktsreglen for skulderleddet 01
7-punktsreglen for skulderleddet 02
7-punktsreglen for skulderleddet 03
Skulderens punkt 7.1
Skulderens punkt 7.2
Skulderens punkt 7.3

5
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s.197-203

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Skulderens muskler

Quizz i skulderens muskler, udspring

Spørgsmål


Stikord i OEs muskler

Stikord i muskelvirkning over skulderen


"Axillen"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)    

 

6
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 197-203, s. 207-215


www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Skulderens muskulatur fortsat (overfladiske ryg-og brystmuskler),
Funktion af skulderens muskler

Aksillen og aksillens indhold
3. Læringsaktivitet

Quizz i skulderens muskler, tilhæftning

Stikord i muskelvirkning på scapula

"Superficielle rygmuskler"

"Superficielle brystmuskler"


"OEs nerver I"

"OEs nerver II"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)    

 

7
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi.

s. 119-124, s. 266-270  (s. 257-266)

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Medulla spinalis, spinalnerver, perifere nerver
Kroppens segmentære opbygning; dermatomer

Quizz i skulderens muskler, funktion

2. semesterprøve 10 skulderbælte

2. semesterprøve 11 skulderbælte

 

Stikord i plexus brachialis

OE´s nerver.


"OEs kar"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

N. Spinalis

Plexus Brachialis

8
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 178-185 s. 221-225

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Overarmsknoglen, humerus
Underarmens knogler, radius, ulna, og håndens knogler

Albuen

5. Læringsaktivitet

Quiz i knoglepunkter i skulderen 01

Quiz i knoglepunkter i skulderen 02

Quiz i knoglepunkter på humerus

Spørgsmål til humerus

Spørgsmål til radius og ulna 1

Spørgsmål til radius og ulna 2

Stikord i overekstremitetens knogler

Stikord i Art. cubiti

"Albueleddet"

"Regio cubiti anterior"

"Regio cubiti posterior"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)

Albueleddet del I

Albueleddet del II

Albueleddet del III

10
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 217-220, s. 234-235

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Overarmen inkl. muskler

underarm og underarmens led
6. Læringsaktivitet

Spørgsmål til albuen


Stikord i OEs muskler

Stikord i art. radioulnaris

Stikord i muskelvirkning over albuen

Stikord i muskelvirkning over radioulnarled


"Brachium"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

 

   

Eksempler på 2. semesterprøver.

Der er i alt 15 eksempler som dækker hele pensum i bevægeapparatet.

Se: Eksamenssynopsis anatomi. Med bevægeanalyser (kun Hold E)

Bojsen-Møller, F. m.f., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave, s.391 - 410

Små råd til mundtlig prøve

   

2. semesterprøve 10 skulderbælte

2. semesterprøve 11 skulderbælte

2. semesterprøve 12 albue

   
11
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 246-255

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Håndled inkl. art carpometacarpea + øvrige af håndens led.

7. Læringsaktivitet
Quiz i OE og truncus frihedsgrader

Spørgsmål til hånden, knogler

STIKORD I:

Art. radiocarpea

Art. mediocarpea

Art. carpometacarpea

Art. carpometacarpea pollicis

Art. metacarpophalangea

Art. metacarpophalangea I

Art. interphalangea

Stikord i muskelvirkning over håndled


"Håndens led"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

OE´s led.

Håndleddet del I

Håndleddet del II

Håndleddet del III

12
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 227-230, s. 243-245, s. 237-239

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

 

Underarmens muskler; fleksorerne, flexor retinaklet, canalis carpi

8. Læringsaktivitet

Quiz i bracium og antebrachiums musklers udspring

Stikord i OEs muskler


"Underarmens muskler I"

"Underarmens muskler II"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

Antebrachiums muskler Fleksorerne I

Antebrachiums muskler Fleksorerne II

Retinaculum flexorum manus

13
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 230-236, s. 237-239

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Underarmens muskler; ekstensorerne
Extensor retinaklet, kulisser

9. Læringsaktivitet

Stikord i OEs muskler


"Underarmens muskler I"

"Underarmens muskler III"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

Radial ekstensorerne

Antebraciums muskler. De egentlige ekstensorer, det superficielle lag

Antebrachiums muskler. De egentlige ekstensorer, det profundne lag

14
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 230-236, s. 237-243

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Underarmens muskler fortsat.
Hånden, håndens indre muskler.
og virkning af muskler

Håndens seneskeder og aponeuroser
10 Læringsaktivitet

Quiz i udspring og hæfte for OEs ligamenter

 

Spørgsmål til hånden

Stikord i muskelvirkning over tommelen

Retinaculum flexorum manus

Håndens interossøse muskler

15
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave. s. 238-246

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Hånden, håndens indre muskler, håndens loger, fascier,
og virkning af muskler
Håndens seneskeder og aponeuroser

11. Læringsaktivitet

 

 

Stikord i muskelvirkning over de fire ulnare fingre


"Håndfladen"

"Fingre og seneskeder"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  


 
16
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 119-124, s. 266-270  (s. 257-266)

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Medulla spinalis, spinalnerver, perifere nerver
Kroppens segmentære opbygning; dermatomer

 

Spørgsmål til plexus brachialis og perifere nerver

STIKORD I :

Medulla spinalis


N. radialis

N. ulnaris

N. medianus

Plexus brachialis


"OEs nerver I"

"OEsnerver II"


(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

OE´s nerver.

N. Spinalis

Plexus Brachialis

N. Radialis

N. Medianus

N. Ulnaris

17
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave.

s. 266-278.

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Plexus brachialis

Overarmens, albuens, underarmens og håndens nerver
OE karforsyning

12. Læringsaktivitet

Spørgsmål til plexus brachialis og perifere nerver


"Håndens nerver I"

"Håndens nerver II"

"OEs kar"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen) 

 

 

   

Eksempler på 2. semesterprøver.

Der er i alt 15 eksempler som dækker hele pensum i bevægeapparatet.

Se: Eksamenssynopsis anatomi. Med bevægeanalyser (kun Hold E)

Bojsen-Møller, F. m.f., Bevægeapparatets anatomi 13. udgave,

s.391 - 410

Små råd til mundtlig prøve

   

2. semesterprøve 13 hånd

2. semesterprøve 14 hånd

   
18
2
Alle tidligere udarbejdede bevægeanalyser.