2. Semester

Lektion

Antal lektioner

Litteratur
Indhold, lektioner med underviser
Læringsaktiviteter

Opgaver og quizzer

Eksempler på 2. semesterprøve

Tjekspørgsmål & stikord

Og "gamle" præparatbilledfilm, se dem til sidst. (dem i "anførselstegn")

Digitale læringsobjekter

(Nye videoer, Klaus, se dem først)

1
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi.

s. 178-185

s. 221-225

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Overarmsknoglen, humerus
Underarmens knogler, radius, ulna, og håndens knogler

Albuen

5. Læringsaktivitet

Quiz i knoglepunkter i skulderen 01

Quiz i knoglepunkter i skulderen 02

Quiz i knoglepunkter på humerus

Spørgsmål til humerus

Spørgsmål til radius og ulna 1

Spørgsmål til radius og ulna 2

Stikord i overekstremitetens knogler

Stikord i Art. cubiti

"Albueleddet"

"Regio cubiti anterior"

"Regio cubiti posterior"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)

Albueleddet del I

Albueleddet del II

Albueleddet del III

Skitsering af bevægeanalyser
 

Gruppearbejde:
bevægeanalyse.

 

 

2
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 217-220, s. 234-235

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Overarmen inkl. muskler

underarm og underarmens led
6. Læringsaktivitet

Spørgsmål til albuen


Stikord i OEs muskler

Stikord i art. radioulnaris

Stikord i muskelvirkning over albuen

Stikord i muskelvirkning over radioulnarled


"Brachium"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

 

   

Eksempler på 2. semesterprøver.

Der er i alt 14 eksempler som dækker hele pensum i bevægeapparatet.

   

2. semesterprøve 10 skulderbælte

2. semesterprøve 11 skulderbælte

2. semesterprøve 12 albue

   
3
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 246-255

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Håndled inkl. art carpometacarpea + øvrige af håndens led.

7. Læringsaktivitet
Quiz i OE og truncus frihedsgrader

Spørgsmål til hånden, knogler

STIKORD I:

Art. radiocarpea

Art. mediocarpea

Art. carpometacarpea

Art. carpometacarpea pollicis

Art. metacarpophalangea

Art. metacarpophalangea I

Art. interphalangea

Stikord i muskelvirkning over håndled


"Håndens led"
(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

OE´s led.

Håndleddet del I

Håndleddet del III

Håndleddet del III

4
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 227-230, s. 243-245, s. 237-239

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

 

Underarmens muskler; fleksorerne, flexor retinaklet, canalis carpi

8. Læringsaktivitet

Quiz i bracium og antebrachiums musklers udspring

Stikord i OEs muskler


"Underarmens muskler I"

"Underarmens muskler II"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

Antebrachiums muskler Fleksorerne I

Antebrachiums muskler Fleksorerne II

Retinaculum flexorum manus

5
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 230-236, s. 237-239

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Underarmens muskler; ekstensorerne
Extensor retinaklet, kulisser

9. Læringsaktivitet

Stikord i OEs muskler


"Underarmens muskler I"

"Underarmens muskler III"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

Radial ekstensorerne

Antebraciums muskler. De egentlige ekstensorer, det superficielle lag

Antebrachiums muskler. De egentlige ekstensorer, det profundne lag

6
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 230-236, s. 237-243

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Underarmens muskler fortsat.
Hånden, håndens indre muskler.
og virkning af muskler

Håndens seneskeder og aponeuroser
10 Læringsaktivitet

Quiz i udspring og hæfte for OEs ligamenter

 

Spørgsmål til hånden

Stikord i muskelvirkning over tommelen

Retinaculum flexorum manus

Håndens interossøse muskler

7
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 238-246

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Hånden, håndens indre muskler, håndens loger, fascier,
og virkning af muskler
Håndens seneskeder og aponeuroser

11. Læringsaktivitet

 

 

Stikord i muskelvirkning over de fire ulnare fingre


"Håndfladen"

"Fingre og seneskeder"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  


 
8
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. S. 119-124, s. 266-270  (s. 257-266)

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Medulla spinalis, spinalnerver, perifere nerver
Kroppens segmentære opbygning; dermatomer

 

Spørgsmål til plexus brachialis og perifere nerver

STIKORD I :

Medulla spinalis


N. radialis

N. ulnaris

N. medianus

Plexus brachialis


"OEs nerver I"

"OEsnerver II"


(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen)  

OE´s nerver.

N. Spinalis

Plexus Brachialis

N. Radialis

N. Medianus

N. Ulnaris

9
2

Bojsen-Møller, F., Bevægeapparatets anatomi. s. 266-278.

www.anatomiundervisning.dk

Netter, F H., Atlas of Human Anatomy

Plexus brachialis

Overarmens, albuens, underarmens og håndens nerver
OE karforsyning

12. Læringsaktivitet

Spørgsmål til plexus brachialis og perifere nerver


"Håndens nerver I"

"Håndens nerver II"

"OEs kar"

(login: fås i undervisningen
Password: fås i undervisningen) 

 

 

   

Eksempler på 2. semesterprøver.

Der er i alt 15 eksempler som dækker hele pensum i bevægeapparatet.

   

2. semesterprøve 13 hånd

2. semesterprøve 14 hånd

   
10
2
Alle tidligere udarbejdede bevægeanalyser.    
Gruppearbejde: 2. semester underviser 1. semester i bevægeanalyse.