OE´s muskler

Før musen over musklens navn for at se et billede af den (din browser skal acceptere "popup" vinduer for at det virker)

Tilbage til forsiden

Muskel
Udspring
Tilhæftning
Funktion
Innervation
m.subclavius overgangen mellem første ribbensbrusk og costa 1 undersiden af clavicula midtpå Sænker og stabiliserer clavicula, aktivt ligament n.subclavius
m.trapezius
 1. pars descendens
 2. pars horisontalis
 3. pars ascendens
linea nuchae superior, ligamentum nuchae, processus spinosi c7 til th12

ligg.supraspinalia

 1. overkanten af clavicula, laterale 1/3
 2. overkanten af acromion
 3. overkanten af spina scapula (mest medialt også underkanten )
 1. hæver, adducerer og udadroterer scapula
 2. adducerer scapula
 3. sænker, adducerer og udadroterer scapula
n.accessorius

tilskud fra C3-C4

m.levator scapula processus transversi c1-c4 angulus superior scapula/margo medialis scapula øverst Hæver, adducerer og indadroterer scapula n.dorsalis scapula

C3-C5

m. rhomboideus minor Nederste del af lig. nuchae og vertebra prominens Margo medialis scapula fra spina scapula til midt på margo medialis Hæver, adducerer og indadroterer scapula n.dorsalis scapula

C4-C5

m.rhomboideus major Processus spinosi vertebra thoracica I-IV Nederste halvdel af margo medialis scapula Hæver, adducerer og indadroterer scapula n.dorsalis scapula

C4-C5

m.serratus anterior 8-9 øverste ribben Forsiden af margo medialis scapula Abducerer. Sænker og udadroterer scapula n.thoraticus longus

C5-C8

m.pectoralis minor 3, 4 og 5 ribben Processus coracoideus Abducerer, sænker og indadroterer scapula n.pectoralis medialis

C6-C8

m.latissimus dorsi Fascia thoracolumbalis, processus spinosi af alle lumbalhvirvler samt nederste 6 thoracalhvirvler,

Snipper fra angulus inferior scapula og 3 nederste ribben

Christa tuberculi minoris Sænker, adducerer og indadroterer scapula

Ekstenderer, adducerer og indadroterer I skulderled

n.thoracodorsalis

C6-C8

m.pectoralis major
 1. pars clavicularis
 2. pars costosternal.
 3. pars abdominalis
 1. mediale halvdel af claviculas forreste flade
 2. forfladen af sternum og tilstødende del af de 6 øverste ribbensbruske
 3. obliquus externus aponeurosen
u-formet sene på crista tuberculi majoris
 1. forreste blad af den u-formede sene
 2. bageste blad af den u-formede sene nederst
 3. bageste blad af den u-formede sene øverst
Abducerer, sænker og indadroterer scapula

Flekterer, adducerer og indadroterer I skulderled (anatomisk normalstilling)

Ekstenderer den flekterede arm

nn.pectorali

C5-th1

m.deltoideus
 1. pars anterior
 2. pars medialis
 3. pars posterior
 1. laterale 1/3 af forkanten af clavicula
 2. ydersiden af acromion
 3. bagkanten af spina scapula
Tuberositas deltoidea
 1. flekterer, adducerer og indadroterer I skulderledet
 2. abducerer I skulderled
 3. ekstenderer, adducerer og udadroterer I skulderledet

a) og c) abducerer når skulderledet er abduceret 60° eller derover

n.axillaris

C5-C6

m.teres major Nederste del af margo lateralis scapula, bagpå Christa tuberculi minoris Ekstenderer, adducerer og indadroterer I skulderled n.subscapularis

C5-C7

m.teres minor Øverste 2/3 del af margo lateralis scapula, bagpå Tuberculum major

Lodrette facet

udadroterer I skulderled n.axillaris

C5-C6

m.infraspinatus Fossa infraspinata scapula Tuberculum major

Skrå facet

udadroterer I skulderled n.suprascapularis

C5-C6

m.supraspinatus Fossa supraspinata scapula Tuberculum major

Vandrette facet

abducerer I skulderled n.suprascapularis

C5-C6

m.subscapularis Facies costalis scapula Tuberculum minor indadroterer I skulderled n.subscapularis

C5-C6

m.coracobrachialis Processus coracoideus Midtpå, medialt på corpus humeri Flekterer og adducerer I skulderled n.musculocutaneus

C5-C6

m.biceps brachii

a) caput longum

b) caput breve

a) tuberculum

supraglenoidale

b) processus

coracoideus

Biceps senen på tuberositas radii

Aponeurosen I fascia antebrachii til ulnas bagkant

a) Flekterer I humeroradial- og ulnarled

Supinerer I radioulnarled

b) Flekterer og adducerer desuden I skulderled

n.musculocutaneus

C5-C6

m.brachialis Distale 1/2 af forfladen af humerus Tuberositas ulnae Flekterer I humeroulnarled n.musculocutaneus

C5-C6

m.triceps brachii
 1. caput longum
 2. caput laterale
 3. caput mediale
 1. tuberculum infraglenoidale
 2. proximale del af humerus`s bagflade over sulcus nervus radialis
 3. distale del af humerus`s bagflade under sulcus nervus radialis
Olecranon Ekstenderer I humeroulnarled

Caput longum ekstenderer og adducurer svagt i skulderled

n.radialis

C7-C8

m.pronator teres Caput commune flexorum og processus coronoideus Midtpå facies lateralis radii Pronerer I radioulnarled

Flekterer I humeroulnarled

n.medianus

C6-C7

m.flexor carpi radialis Caput commune flexorum Palmart på basis af ossis metacarpalium II og III Palmarflekterer og radialflekterer I håndled

Flekterer I humeroulnarled

(Svag pronator i radioulnarled)

n.medianus

C6-C7

m.palmaris longus Caput commune flexorum Aponeurosis palmaris Strammer palmaraponeurosen

Palmarflekterer håndled

Flekterer I humeroulnarled

n.medianus

C6-C7

m.flexor carpi ulnaris Caput commune flexorum, olecranon samt proximale 2/3 af ulna`s bagkant Palmart på basis af os metacarpale V

( pisiforme)

Palmarflekterer og ulnarflekterer I håndled

(Svag fleksion I humeroulnarled)

n.ulnaris

C7-Th1

m.flexor digitorum superficialis Caput commune flexorum og processus coronoideus på ulna samt linea obliqua på radius Med to snipper palmart på sider og forflade af phalanx media af de fire ulnare fingre Flekterer I de fire ulnare fingres grund- og mellemled

Palmarflekterer håndled

Svag fleksion I humeroulnarled

n.medianus

C7-Th1

m.flexor pollicis longus Miderste del af radius´s forflade Basis af os phalanx distalis I Flekterer i tommelens rodled, grundled og ydderled samt i håndled

(Svag radial fleksion i håndled)

n.medianus

C8-Th1

m.flexor digitorum profundus 2/3 af for- og medialflade af ulna samt membrana interossea Basis af phalanx distalis 2-5 finger Flekterer i grund- mellem- og ydderled 2-5 finger, samt i håndled n.medianus/n.ulnaris

C8-Th1

m.pronator quadratus Distale 1/4 af ulna´s forflade Distale 1/4 af radius´s forflade Pronerer i radioulnarled n.medianus

C8-Th1

m.anconeus Epicondylus lateralis Proksimalt på ulnas bagflade Ekstenderer i albueleddet n.radialis

C7-C8

m.supinator Epicondylis lateralis, lig collaterale lat.,lig anulare radii og crista m. supinatoris ulnae Proksimale 1/3 af radius´s lateralflade Supinerer i radioulnarleddet n.radialis

C5-C6

m.brachioradialis Proksimale del af margo lat. humeri og septum intermusculare laterale Lateralsiden af ekstremitas distalis radii

(processus styloideus radii)

Fleksion i albueleddet

kantstiller i radioulnarleddet

n.radialis

C5-C6

m.extensor carpi radialis longus Distale 1/3 af margo lat. humeri nedderst og septum intermusculare laterale Basis af os metacarpale 2, dorsalt Dorsal- og radialflekterer i håndleddet

Flekterer i albueled

n.radialis

C6-C7

m.extensor carpi radialis brevis Epicondylus lateralis humeri

(caput commune extensorum)

Basis af os metacarpale 3, dorsalt Dorsal- og radialflekterer i håndleddet

(Svag fleksion i albueled)

n.radialis

C7-C8

m.extensor digitorum Epicondylus lateralis humeri

(caput commune extensorum)

Ekstensoraponeurosen samt basis af phalanx prox./med. 2-5 finger Ekstenderer grund- mellem- og yddreled 2-5 finger samt i håndled n.radialis

C6-C8

m.extensor digiti minimi Epicondylus lateralis humeri

(caput commune extensorum)

Ekstensoraponeurosen samt basis af phalanx prox./med. 5 finger Ekstenderer grund- mellem- og yddreled 5 finger samt i håndled n.radialis

C7-C8

m.extensor carpi ulnaris Epicondylus lateralis humeri

(caput commune extensorum)

(lig. collaterale lat. humeri)

margo post ulnae

Basis af os metacarpale 5, dorsalt Dorsal- og ulnarflekterer i håndleddet n.radialis

C7-C8

m.abductor pollicis longus Bagfladen af menbrana interossea og tilstødende dele af ulna´s og radius´s bagflader, distalt for m. supinator Basis af os metacarpale 1 Abduktion og ekstension af tommelens rodled n.radialis

C7-C8

m.extensor pollicis brevis Radius´s bagflade og membrana interossea, distalt Basis af phalanx prox.I, dorsalt Ekstension af tommelens rod- og grundled n.radialis

C7-C8

m.extensor pollicis longus Ulna´s bagside og membrana interossea distalt for m.abd.poll.long. Phalanx dist.I Ekstension af tommelens rodled,grundled og ydderled

adduktion i rodled

n.radialis

C7-C8

m.extensor indicis Ulna´s bagside og membrana interossea distalt Phalanx dist.II Ekstension af pegefingers grund- mellem og ydderled n.radialis

C7-C8

m.abductor pollicis brevis Eminentia carpi radialis og retinaculum flexorum Basis af phalanx prox.I, palmart og radialt Flekterer, abducerer og indadroterer rodled 1. finger

Flekterer grundled

n.medianus

C8-TH1

m.opponens pollicis Eminentia carpi radialis (os trapezium) og retinaculum flexorum Corpus af os metacarpale I, palmart og radialt Flekterer, abducerer og indadroterer rodled 1. finger n.medianus

C8-TH1

m.flexor pollicis brevis Eminentia carpi radialis og retinaculum flexorum Basis af phalanx prox.I, palmart og radialt Flekterer rod- og grundled 1. finger n.medianus

C8-TH1

m.adductor pollicis Caput transversum:

os metacarpale 3, palmart

Caput obliquum:

sulcus carpi

Basis af phalanx prox.I, palmart og ulnart Flekterer rod- og grundled,adducerer rodled 1. finger n.ulnaris

C8-TH1

m.palmaris brevis Ulnare kant af aponeurosis palmaris Ulnare håndkants hud Strammer palmaraponeurosen n.ulnaris

C8-TH1

m.abductor digiti minimi Eminentia carpi ulnaris, retinaculum flexorum Basis af phalanx prox.V, palmart og ulnart Flekterer og abducerer grundled 5. finger n.ulnaris

C8-TH1

m.opponens digiti minimi Eminentia carpi ulnaris, retinaculum flexorum Corpus af os metacarpale.V, palmart og ulnart Rotation i 5. fingers rodled n.ulnaris

C8-TH1

m.flexor digiti minimi Eminentia carpi ulnaris, retinaculum flexorum Basis af phalanx prox.V, palmart og ulnart Flekterer og abducerer grundled 5. finger n.ulnaris

C8-TH1

mm.lumbricales Senerne af m.flexor digitorum profundus til 2.-5. finger Radialkanten af 2-5 fingers ekstensoraponeuroser Flekterer i grundled, ekstenderer i mellem og ydderled på 2-5 finger

Spreder 2 og 3 finger, samler 4 og 5 finger i grundled

n.ulnaris/n.medianus

C8-TH1

mm.interossei palmares Corpus ossa metacarpalia 2.,4. og 5. finger Basis af phalanx prox. og ekstensoraponeurosen ulnart 2. finger og radialt 4. og 5. finger Flekterer i grundled, ekstenderer i mellem og ydderled på 2.,4. og 5 finger

Samler 2.,4. og 5. finger i grundled

n.ulnaris

C8-TH1

mm.interossei dorsales Corpus ossa metacarpalia alle fingre Basis af phalanx prox. og ekstensoraponeurosen ulnart 3. og 4. finger og radialt 2. og 3. finger Flekterer i grundled, ekstenderer i mellem og ydderled på 2-4 finger

Spreder 2.-4. finger i grundled

n.ulnaris

C8-TH1