Articulatio sternoclavicularis

ledtype ægte,delt,simpelt, glide
ossøse ledflader incisura clavicularis, facies articularis sternalis
frihedsgrader a) imellem ledfladerne sker en frem/tilbage glidning

b) imellem ledfladerne sker en op/ned glidning

c) bev. i det sagitale plan om en longitudinel akse g.clavicula =>rotation

bevægelsen af clavicula kan ses som bevægelser i syndesmosis costoclavicularis (lig. costoclavicularis) hvor frihedsgraderne er:

a) bev. i det transverselle plan omkring en vertikal akse g. lig. costoclaviculare=>frem/tilbage

b) bev. i det frontale plan om en sagital akse g. lig. costoclaviculare =>op/ned

c) bev. i det sagitale plan om en longitudinel akse g.clavicula =>rotation

Bevægelserne a), b) og c) i de to led svarer til hinanden

kapsel fibrøs: tyk/slap

synovial: bruskrand til bruskrand

ligamenter

Mere!

lig. costoclaviculare

lig. interclaviculare

ligg. sternoclaviculare ant./post.

fibrocartilaginøse dannelser discus articularis

fungerer som strop for clavicula, tilpasser ledfladerne

andet

Muskelvirkning på scapula:"Klik"

bevægelserne er en del af scapulas bevægelser