For Fysioterapeutstuderende

Udarbejdelse:

A. første del: Bevægeanalysen.

 1. I analysen skal indgå alle relevante led, det/de i analysen nævnte led , er det/de led der skal gennemgås i den anatomiske redegørelse.
 2. I den udstrækning det findes formålstjenligt laves et videoklip eller en billedserie af bevægelsen med henblik på anskueliggørelse.
 3. Beskriv bevægelsen med almindelige ord.
 4. Beskriv udgangsstillingen præcist. Og nævn hvilke led der skal omfattes af analysen.
 5. Lav en eventuel faseopdeling (opdeling der hvor bevægelsen skifter retning i et eller flere led, eller der hvor musklernes arbejdstype ændres).
 6. Lav et skema med bevægefaserne vandret i første række og de enkelte frihedsgrader lodret i første kolonne. Hver "celle" i krydsfeltet mellem frihedsgrad og fase skal indeholde pkt. 7, 8, 9 og 10.
 7. Beskriv frihedsgraden (glide, vinkel evt. akse eks. transversel, sagital etc. hvor dens beliggenhed er, samt hvilke bevægelser der kan ske om den.)
 8. Beskriv ledbevægelsen ( fleksion, ekstension, abduktion etc.)
 9. Beskriv typen af muskelarbejde ( koncentrisk, eksentrisk, isometrisk eller passivt, overvej herunder hvorvidt der er en ydre modstand og om der arbejdes med eller mod denne, samt tyngdepunktsplacering) og begrund dette.
 10. Nævn hvilke muskler der arbejder ( agonist og synergister)
 11. Beskriv eventuelle andre vigtige forhold for bevægelsen, stabiliserende, neutraliserende, specielt belastende etc.

B. anden del: Den anatomiske redegørelse.

  1. Beskriv led type, led ender, frihedsgrader, kapsel, ligamenter, fibrøse bruskstrukturer og andre vigtige specielle forhold.
  2. Beskriv de over ledet virkende musklers udspring, hæfte, funktion, innervation, form og beliggenhed i forhold til andre strukturer.
  3. Beskriv kar og nervers beliggenhed i forhold til de ovennævnte strukturer. Kun store kar og nerver.