Plexus brachialis.

Dannes af de ventrale rami af spinalnerverne C5, C6, C7, C8 og Th1. Ud gennem scalenerporten (rami). Bagved / under clavicula (trunci / grene). Ned i axillen (grene, fascikler ud for / bag m. pect. minor)

På nær n. accesorius som innerverer m. trapezius, danner plexus brachialis alle perifere nerver til OE´s muskler.