Art.metacarpo-phalangea II-V. 

Art.metacarpo-phalangea
4 ulnare fingres grundled
ledtype
ægte,enkelt,simpelt,hængsel/kugle
ossøse ledflader
caput os metacarpale/basis os phalanx proximalis

caput rund foroven,trisseformet palmart

frihedsgrader

Muskelvirkning!

bev. i det sagitale plan om en transversel akse g. Caput os metacarpale => fleks./eks.

bev. i det frontale plan om en sagital akse g. Caput os metacarpale => samle/sprede

bev. i det transverselle plan om en longitudinel akse g.os phalanx prox.=> rotation (kun passiv, kun i ekstenderet stilling)

kapsel
fibrøse: slap foran/bagpå, mere stram på siderne
ligamenter

Mere!

ligg.collateralia (beliggende dorsalt for transverselle akse, strammes i fleksion)

lig.palmare

lig metacarpeum transversum profundum

fibrocartilaginøse dannelser
 
andet
circumduktion

fungerer som kugleled i ekstension og som hængselled i fleksion => fastpakket i fleksion