Art. carpometacarpea pollicis

 

Art.carpometacar-pea pollicis
tommelens rodled
ledtype
ægte, enkelt, simpelt,saddel
ossøse ledflader
os trapezius / basis os metacarpalis I
frihedsgrader

Muskelvirkning!

bev. i det frontale plan om en sagital akse gennem os trapezium => fleks. / eks.

bev. i det sagitale plan om en transversel akse g. basis os metacarpalis I => abd./add.

bev. i det transverselle (let skrå) plan om en longitudinel akse gennem os metacarpalis I=> rotation

kapsel
fibrøse: tyk / slap
ligamenter

Mere!

lig. intermetacarpale

forstærkninger foran / bagpå

fibrocartilaginøse dannelser
 
andet
tyk brusk

inkongruente ledflader

opposition

Bennet`s fraktur