Art.metacarpo-phalangea I 

Art.metacarpo-phalangea I
Tommelens grundled

Tommelens grundled kan ligne det under de fire ulnare fingre beskrevne grundled, men er sædvanligvis mere hængselledsagtig, med bredere trisseformet ledhoved dog uden føringsfure, men uden eller kun meget lidt abduktions /adduktions bevægelse.

ledtype
ægte,enkelt,simpelt,hængsel
ossøse ledflader
caput os metacarpalis I / basis os phalanx proximalis I
frihedsgrader

Muskelvirkning!

bev. i det frontale plan om en sagital akse g. caput os metacarpalis I => fleks./eks.
kapsel
fibrøse: slap foran/bagpå, mere stram på sidderne
ligamenter

Mere!

ligg.collateralia

lig.palmare

fibrocartilaginøse dannelser
 
andet