Articulatio acromioclavicularis

  

ledtype ægte,delt/enkelt,simpelt, glide funktionel kugle
ossøse ledflader facies articularis acromii (clavicularis)

facies articularis acromialis

Frihedsgrader bev. i det transverselle plan omkring en vertikal akse => frem/tilbage (scapula: abd./add.)

bev. i det frontale plan omkring en sagital akse => op/ned (scapula: hæve/sænke)

bev. i det sagitale plan omkring en longitudinel akse => rotation (scapula: rotation)

kapsel fibrøs: tyk/stram især foroven

synovial: bruskrand til bruskrand

ligamenter

Mere!

lig. acromioclaviculare

ligg. coracoclaviculare

fibrocartilaginøse dannelser discus articularis

hel / delvis / kun fra oven / kun fra neden

andet

Muskelvirkning på scapula:"Klik"

bevægelserne er en del af scapulas bevægelser