Art radioulnaris

Art.radioulnaris underarmsledled
ledtype ægte,delt,simpelt, dreje
ossøse ledflader proximalt: incisura radialis / circumferentia articularis radii

distalt: incisura ulnaris / caput ulnae (circumferentia articularis)

frihedsgrader Muskelvirkning! bev. i det transverselle plan om en vertikal (skrå) akse gennem caput radii og caput ulnae
kapsel fibrøs:del af kapsel i henholdvis albueled og håndled

synovial: bruskrans til bruskrand, omslagsfold foroven og forneden mellem radius og ulnae: recessus sacciformis

ligamenter Mere! lig.anulare radii
fibrocartilaginøse dannelser discus triangularis
andet membrana interossea

chorda obliqua