Thorax.

Obs. Husk! Til alle spørgsmål er der svar. Kig efter den blå "linkfarve" på tal eller bogstaver i spørgsmålet, "klik" herpå for at få svaret.

1) Sæt navn på de nummerede punkter.

2) Beskriv kort de led ribbenene danner m.h.t.

 1. ledtype
 2. akser og bevægelser
 3. ossøse ledflader
 4. fibrocartilaginøse dannelser
 5. ledkapsel
 6. ligamenter
 7. andre specielle forhold

3) Hvad er den funktionelle forskel på henholdvis den næsten transverselle akse for første ribben og den skrå akse for 1. til 10. ribben?

4) Nævn udspring , hæfte , funktion og innervation af m. sternocleidomastoideus , m.m. intercostales , diaphragma, m.m. scalenii samt bugmusklerne

5) Hvad indeholder de tre største huller i diaphragma ?

6) Hvad er funktionen af centrum tendinium?

7) Hvilke større strukturer ligger ovenpå diaphragma ? Hvad ligger nedenunder ?

8) Hvad sker der med musklens funktion , når diaphragmas punktum fixum og punktum mobile byttes om ?

9) Hvorledes kan diaphragma virke som venepumpe?

10) Hvorfra kommer innervationen af diaphragma ?

11) Mellem hvilke muskellag ligger nerver og kar i intercostal- og bugmuskulatur ?

12) Beskriv m.h.t. columna og thorax's led

 1. akser og bevægelser
 2. hvilke muskler der arbejder, samt
 3. typen af arbejde konc. / exc. / isom.

  Ved; Forceret inspiration. Forceret eksspiration.