Respirations muskler.

Før musen over musklens navn for at se et billede af den. (din browser skal acceptere "popup" vinduer for at det virker)

Tilbage til forsiden.

 

Muskel
Udspring
Tilhæftning
Funktion
Innervation
m. scalenus anterior processus transversus C3-C6 tuberculum m. scaleneus ant. costae 1 hæver 1. ribben

fleksion, lateralfleksion og rotation til modsatte side af halscolumna

rr. ventrales C4-C8
m. scalenus medius processus transversus C2-C7 (C1-C7) costae 1 bagved sulcus a. subclavia hæver 1. ribben

lateralfleksion svag fleksion, og svag rotation til modsatte side af halscolumna

rr. ventrales C4-C8
m. scalenus posterior processus transversus C4-C6 øverste flade af costae 2 hæver 2. ribben

lateralfleksion af halscolumna

rr. ventrales C4-C8
m. sternocleido-mastoideus forfladen af sternum og mediale trediedel af clavicula lateralt på processus mastoideus og forreste trediedel af linea nuchae superior fleksion, lateralfleksion og rotation til modsatte side af halscolumna og hoved n. accessorius

C2-C4

mm. intercostales externi forreste nederste skarpe kant på et ribben skråt nedad, fremad til øverste kant af underliggende ribben stabiliserer ribbensmel-lemrummet nn.intercostales T1-T11
mm. intercostales interni nederste kant på et ribben skråt nedad, bagud til øverste kant af underliggende ribben stabiliserer ribbensmel-lemrummet nn.intercostales T1-T11
mm. intercostales intimi indre læbe af sulcus costae skråt nedad, bagud til øverste kant af underliggende ribben stabiliserer ribbensmel-lemrummet nn.intercostales T1-T11
mm. subcostalis nederste kant på et ribben skråt nedad, bagud til øverste kant af 2. underliggende ribben stabiliserer ribbensmel-lemrummet nn.intercostales T1-T11
m.transversus thoracis nederste del af bagfladen af sternum costae 2-6 på grænsen mellem brusk og knogle ribbenssænker nn.intercostales T2-T4
Diaphragma

1. pars lumbalis

2. pars costalis

3. pars sternalis

1. corpora og mellemliggende disci L1-L3 (højre side og L1-L2 (venste side) ligamenta arcuata mediale et laterale

2.ribbensbrusk 7-12

3. bagsiden af processus xiphoideus

alle i centrum tendineum inspirationsmuskel

(laver undertryk i thoraxhulen og overtryk i abdomen)

n. phrenicus C3-C5