Før musen over musklens navn for at se et billede af den. (din browser skal acceptere "popup" vinduer for at det virker)

Muskel:
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. rectus abdominis
m. transversus abdominis
m. quadratus lumborum
udspring
de 7 eller 8 nederste ribben linea intermedia cristae iliaca, fascia thoracolumbalis, lig. inguinale (laterale 2/3) 5. til 7. ribben (brusk), processus xiphoideus 6 nederste ribben (inderside), fascia thoracolumbalis, labium internum crista iliaca, ligamentum inguinale (laterale 1/3) bagerste del af crista iliaca, lig. iliolumbale og enkelte fibre på processus transversi
tilhæftning
labium externum crista iliaca, lig. inguinale, rectus skeden 3 nederste ribben (nedre kant), rectus skeden tuberculum pubicum, crista pubica og sumfysen rectus skeden nedre kant af tolvte ribben, medialt

fibre på processus transversi L5-L1

innervation
nn. intercostalesT5-T12

n. iliohypogastricus T12-L1

n. ilioinguinalis T12--L1

nn. intercostalesT5-T12

n. iliohypogastricus T12-L1

n. ilioinguinalis T12--L1

nn. intercostalesT5-T12

(n.iliohypogastricus T12-L1, n.ilioinguinalis T12--L1)

nn. intercostalesT10-T12

n. iliohypogastricus T12-L1

n. ilioinguinalis T12--L1

n. genitofemoralis L1-L2

grene fra plexus lumbalis
transversel gennem discus intervertebralis

Fleksion / ekstension

fleksion
fleksion
fleksion
ingen
ingen
sagital gennem discus intervertebralis

lateral fleksion

lateral fleksion
lateral fleksion
lateral fleksion
ingen
lateral fleksion til samme side
vertikal gennem discus intervertebralis

rotation

rotation til modsat side
rotation til samme side
ingen
ingen
ingen
skrå gennem collum costae

hæve / sænke ribben

sænker sænker sænker ingen sænker
andre funktioner uden akse
expiration

(bugpres)

beskyttelse af bugorganer

expiration

stabilliserer columna

(bugpres)

beskyttelse af bugorganer

expiration

(bugpres)

beskyttelse af bugorganer

expiration

stabilliserer columna

(bugpres)

beskyttelse af bugorganer

Snører bugen længere ind end de andre bugmuskler

hjælper med til at gøre diaphragma´s costale udspring til punktum fixum

expiration

stabilliserer columna

(bugpres)

beskyttelse af bugorganer