UE4 foden.

Obs. Husk! Til alle spørgsmål er der svar. Kig efter den blå "linkfarve" på tal eller bogstaver i spørgsmålet, "klik" herpå for at få svaret.

1) Sæt navn på de nummererede knogler og indtegn

 1. flex./ex. aksen i art. talocruralis
 2. samt sup./ pron. aksen i art. subtalaris.

Hvis du i stedet for bare at få en facitliste hellere vil se et billede

hvor svaret kommer når du fører musen hen over, så "klik" på knappen:

2)Indtegn hvorledes underbenets muskler passerer disse akser.

3) På fodens knogler er der fire processusser, hvor sidder de ?

4) På fodens knogler er der to tuberculi, hvor sidder de ?

5) På fodens knogler er der fire tuberositi hvor sidder de ?

6) Beskriv subtalarleddet m.h.p.

a) ledtype

b) ossøse ledflader

c) fibrocartilaginøse dannelser

d) akser og bevægelighed

e) ledkapsel

f) ligamenter

g) andre specielle forhold

7) Beskriv articulationes metatarsophalangea og articulationes

interphalangea m.h.p. de samme 7 punkter som nævnt i sp. 6.

8) Hvilke muskler virker over:

9) Hvilke knogler danner fodens

10)Beskriv udspring, hæfte og specielt funktion af :

a) lig. calcaneonaviculare plantare

b) lig. plantare breve

c) lig. plantare longum

e) aponeurosis plantaris

11) Hvorfor ligger de fleste og stærkeste af fodens ligament og

12) Hvorfor er fodrodens knogler ikke bare en sammenvokset

knogle ? Begrund funktionelt.

13) Hvor mange lag ligger plantas muskler i ?

14) Nævn udspring , hæfte , funktion og innervation af :

 1. m. ext. digitorum brevis og m. ext. hallucis brevis
 2. m. abduktor hallucis , m. flexor digitorum brevis
 3. m. abduktor digiti minimi , m. quadratus plantae ,
 4. m.m. lumbricales , m. flexor hallucis brevis ,
 5. m. adduktor hallucis
 6. m. flexor digiti minimi brevis, m.m. interossei

15) Indtegn fodens samle og sprede akse

16) Indtegn :

a) dorsale m.m. interossei

b) plantare m.m. interossei

17) Hvilken store arterie løber ud på fodens overside ?

18) Hvilke nerver innerverer fodens overside

 1. Muskulært ?
 2. Cutant ?

19) Hvilke større arterier forsyner planta og imellem hvilke muskellag ligger de? Ligger

de medialt eller lateralt ?

20) Hvilke nerver innerverer planta muskulært ? Mellem hvilke muskellag ligger de ?

21) Beskriv specielt m.h.p. articulatio subtalaris og articulationes

metatarsophalangea :

a) ledakser og bevægelser

b) hvilke muskler der arbejder ( kun navn )

samt typen af arbejde , ext./ konc. / isom.

Ved :

    1. svingfase i gang
    2. kontaktfase i gang
    3. afsætsfase i gang