UE´s muskler

Før musen over musklens navn for at se et billede af den.(din browser skal acceptere "popup" vinduer for at det virker)

Tilbage til forsiden.

Muskel
Udspring
Tilhæftning
Funktion
Innervation
m. iliopsoas

m: iliacus

m. psoas major

fossa iliaca

psoasarcaderne ambitus eminentes, discus intervertebrales th12-L5,

snipper fra proc. transversus L1-L5

trochanter minor

trochanter minor

fleksion i hofteleddet

(fleksion af columna)

n. femoralis L2-L3

rr. ventralesL1-L3

m. psoas minor discus og corpus af th12-L2 eminentiailiopubica fleksion af columna rr. ventralesL1-L3
m. gluteus maximus bag linea glutea post., lig. sacrotuberale, lig.sacroiliaca, os sacrum og os cocygis tuberositas glutea

tractus iliotibialis

ekstension, udadrotation, abduktion og adduktion i hofteleddet

stabillitet i knæet

n. gluteus inferior

L5-S2

m. gluteus medius mellem linea glutea anterior og linea glutea posterior lateralt på trochanter major abduktion, indad -og udadrotation i hofteleddet n. gluteus superior

L4-S1

m. gluteus minimus mellem linea glutea anterior og linea glutea inferior foran på trochanter major abduktion og indadrotation i hofteleddet n. gluteus superior

L4-S1

m. tensor fasciae latae spina iliaca anterior superior via tractus iliotibialis til tuberculum gerdy fleksion, abduktion og indadrotation i hofteleddet

sikring af knæled

n. gluteus superior

L4-S1

m. piriformis forfladen af os sacrum, lateralt og mellem foramina sacralia pelvina toppen af trochanter major udadrotation af det ekstenderede hofteled, abduktion af det flekterede hofteled plexus sacralis

S1-S2

m. obturatorius internus indersiden af membrana obturatoria og tilstødende knogle medialfladen af trochanter major udadrotation af hofteleddet (n. ischiadicus)

plexus sacralis

L5-S2

m. obturatorius externus yddersiden af membrana obturatoria og tilstødende knogle fossa trochaterica udadrotation af hofteleddet n. obturatorius

L3-L4

m. gemellus superior spina ischiadica medialfladen af trochanter major lige over m. obtoratorius internus udadrotation af hofteleddet (n. ischiadicus)

plexus sacralis

L4-S1

m. gemellus inferior tuber ischiadicum medialfladen af trochanter major lige under m. obtoratorius internus udadrotation af hofteleddet (n. ischiadicus)

plexus sacralis

L4-S1

m. quadratus femoris lateralkanten af tuber ischiadicum crista intertrochanterica udadrotation af hofteleddet (n. ischiadicus)

plexus sacralis

L4-S1

m. sartorius spina iliaca anterior superior pes anserinus abduktion, flektion og udadrotatio i hofteleddet

flektion og indadrotation i knæleddet

n. femoralis

L2-L4

m. gracilis ramus inferior ossis pubis pes anserinus adduktion og flektion i hofteleddet

flektion og indadrotation i knæleddet

n. obtoratorius

L2-L3

m. pectineus pecten ossis pubis

facies pectinea

linea pectinea adduktion og flektion i hofteleddet n. femoralis

(n. obtoratorius)

L2-L4

m. adductor longus corpus ossis pubis under tuberculum pubicum mediale læbe af linea aspera adduktion, medialrotation og flektion i hofteleddet n. obtoratorius

L2-L4

m. adductor brevis ramus inferior ossis pubis mediale læbe af linea aspera adduktion (og flektion) i hofteleddet n. obtoratorius

L2-L4

m. adductor magnus

1. forreste skrå del

2. bageste lodrette del

1. forenede rami, ramus ossis ischii

2. tuber ischiadicum

1. mediale læbe af linea aspera

2. tuberculum adductorium

1. adduktion i hofteleddet

2. adduktion, indadrotation og ekstension i hofteleddet

n. obtoratorius

L2-L4

(n.ischiadicus) n.tibialis

L4-L5

m. biceps femoris

1. caput longum

2. caput breve

1. tuber ischiadicum

2. laterale læbe af linea aspera

1. caput fibula

2. caput fibula

1. ekstension, adduktion og udadrotation i hofteleddet

2. flektion og udadrotation i knæleddet

(n.ischiadicus)

n. peroneus communis

L5-S2

m. semitendinosus tuber ischiadicum pes anserinus ekstension, adduktion og indadrotation i hofteleddet

flektion og indadrotation i knæleddet

(n.ischiadicus) n.tibialis

L5-S2

m.semimembranosus tuber ischiadicum 3 strøg: medialsiden af condylus medialis tibia, facien over m. popliteus og bagerst i knæledskapslen ekstension, adduktion og indadrotation i hofteleddet

flektion og indadrotation i knæleddet

(n. ischiadicus) n.tibialis

L5-S2

m. quadriceps femoris

1. m.rectus femoris

2. m. vatus lateralis

 

 

3. m. vastus medialis

 

 

4. m. vastus intermedius

1. spina iliaca anterior inferior, limbus acetabuli

2. linea intertrochanterica, trochantor major, laterale læbe af linea aspera og linea supracondylaris lateralis

3. linea intertrochanterica, linea spiralis, mediale læbe af linea aspera og linea supracondylaris medialis

4. for-og lateralflade af corpus ossis femoris

1. forreste lag af lig. patellae til tuberositas tibia

2. mellemste lag af lig. patellae til tuberositas tibia

 

3. mellemste lag af lig. patellae til tuberositas tibia

 

4. bageste lag af lig. patellae til tuberositas tibia

1. fleksion i hofteleddet, ekstension i knæleddet

2. ekstension i knæleddet

 

 

3. ekstension i knæleddet

 

 

3. ekstension i knæleddet

n. femoralis

L2-L4

m. popliteus under epicondylus lateralis femoris facies posterior tibia, over linea m. solei indadrotation i knæet n. tibialis

L4-S2

m. gastrocnemius bagved tuberculum adductorium og facies poplitea

over epicondylus lateralis femoris, facies poplitea

tuber calcanei via achillessenen og fælles aponeurose fleksion i knæet

plantarfleksion i talocruralleddet og supination i subtalarleddet

n. tibialis

S1-S2

m. soleus tibias bagflade, linea m. solei, soleus arcaden og proximale trediedel af fibulas bagflade via achillessenen på tuber calcanei plantar fleksion i talocruralleddet og supination i subtalarleddet n. tibialis

S1-S2

m. plantaris over condylus lateralis femoris tuber calcanei fleksion i knæet

plantarfleksion i talocruralleddet og supination i subtalarleddet

n. tibialis

S1-S2

m. tibialis anterior facies lateralis tibiae, membrana interossea og facia cruris medialt på os cuneiforme mediale og basis af os metatarsea I dorsalfleksion i talocruralleddet supination i subtalarleddet n. peroneus profundus

L4-S1

m. extensor hallucis longus distalt på facies medialis fibulae og membrana interossea dorsalt på phalanx distalis hallucis dorsalfleksion i talocruralleddet, pronation i subtalarleddet, dorsalfleksion i storetåens grund-og ydderled

n. peroneus profundus

L5-S1

m. extensor digitorum longus condylus lateralis tibiae, proximalt på facies medialis fibula, membrana interossea septum intermusculare anterius og facia cruris ekstensoraponeuroserne på 2.-5. tå dorsalfleksion i talocruralleddet, pronation i subtalarleddet, dorsalfleksion i de fire fibulare tæers grund- mellem-og ydderled n. peroneus profundus

L5-S1

m. peroneus tertius distalt på facies medialis fibulae dorsalt på basis os metatarsea V dorsalfleksion i talocruralleddet og pronation i subtalarleddet n. peroneus profundus

L4-S1

m. peroneus longus caput fibulae, facies lateralis fibulae, facia cruris, septum intermusculare anterius og posterius tuberositas ossis metatarsea I og os cuneiforme mediale plantarfleksion i talocruralleddet og pronation i subtalarleddet n. peroneus superficialis

L5-S2

m. peroneus brevis distale del af facies lateralis fibulae, septum intermusculare anterius og posterius tuberositas ossis metatarsea V plantarfleksion i talocruralleddet og pronation i subtalarleddet n. peroneus superficialis

L5-S2

m. tibialis posterior bagfladen af membrana interossea og tilstødende del af tibia´s og fibula´s bagflader os naviculare, os cuneiforme mediale, midterste ossa metatarsi samt resten af fodrodsknoglerne undtagen talus plantarfleksion i talocruralleddet og supination i subtalarleddet n. tibialis

S1-S2

m. flexor hallucis longus facies posterior fibula

fascien over m. tibialis post.

septum intermusculare posterius

plantart på basis phalanx distalis på hallux plantarfleksion i talocruralleddet og supination i subtalarleddet, samt fleksion i storetåens grund-og ydderled n. tibialis

S1-S2

m. flexor digitorum longus facies posterior tibia distalt for linea m. solei plantart på basis phalanx distalis på 4 laterale tæer plantarfleksion i talocruralleddet og supination i subtalarleddet, samt fleksion i de fire fibulare tæers grund-,mellem-og ydderled n. tibialis

S1-S2

m. abductor hallucis processus medialis tuberis calcanei og retinaculum flexorum plantart, medialt på basis af storetåens phalanx proximalis abducerer og flekterer storetåens grundled n. plantaris medialis

S2-S3

m. flexor digitorum brevis processus medialis tuberis calcanei og aponeurosis plantaris plantart på mellem phalanx af de fire laterale tæer flekterer grund-og mellemled på de fire laterale tæer n. plantaris medialis

S2-S3

m. abductor digiti minimi tuber calcanei, aponeurosis plantaris plantart, lateralt på basis af lilletåens phalanx proximalis abducerer og flekterer lilletåens grundled n. plantaris lateralis

S2-S3

m. quadratus plantae plantart på begge sider af calcaneus laterale rand af senen fra m. flexor digitorum longus hjælper m. flexor digitorum longus og korrigerer dens skrå træk n. plantaris lateralis

S2-S3

mm. lumbricales senerne af m. flexor digitorum longus plantare og mediale side af de fire laterale tæers grundstykker og deres extensor aponeurose medialfører og flekterer i grundled, ekstenderer i mellem og ydderled på de fire laterale tæer

mecanoreceptorer

n. plantaris medialis

S2-S3

og

n. plantaris lateralis

S2-S3

m. flexor hallucis brevis plantare ligamenter i tarsus lateralt og medialt plantart på basis af storetåens grundstykke flekterer storetåens grundled n. plantaris medialis

S2-S3

m. adductor hallucis caput oblquum: den fibrøse seneskede til peroneus longus senen

caput transversum: lig metatarseum transversum profundum og tistødende ledkapsler

plantart og lateralt på basis af storetåens grundstykke adducerer og flekterer storetåens grundled n. plantaris lateralis

S2-S3

m. flexor digiti minimi brevis den fibrøse seneskede til peroneus longus senen og plantart på basis af os metatarsea V lateralt og plantart på proximale phalanx af lilletåen abducerer og flekterer i lilletåens grundled n. plantaris lateralis

S2-S3

mm. interossei plantaris medialsiden af de tre laterale ossa metatarsi medialt og plantart på basis af phalanx proximalis samler og flekterer i 3-5 tå´s grundled n. plantaris lateralis

S2-S3

mm. interossei dorsales sidefladerne af ossa metatarsi medialt (første) lateralt (anden til fjerde) og palmart på basis af phalanx proximalis og extensoraponeuroser af 2.-4. tå spreder og flekterer i 2-4 tå´s grundled, ekstenderer i mellem- og ydderled 2-4 tå n. plantaris lateralis

S2-S3

m. extensor digitorum brevis forrest, lateralt på dorsalsiden af calcaneus samt tilstødende ligamenter extensoraponeuroserne på 2-4 tå dorsalfleksion af grund- mellem- og ydderled på 2-4 tå n. peroneus profundus

S1-S2

m. extensor hallucis brevis forrest, lateralt på dorsalsiden af calcaneus samt tilstødende ligamenter basis og dorsalt på storetåens phalanx proximalis dorsalfleksion af storetåens grundled n. peroneus profundus

S1-S2