N. Obturatorius

Innerverer:

muskulært: alle adduktorerne og m. obtturatorius externus undtaget m. pectineus og bageste del af m. adductor magnus

cutant: huden over adduktorerne