Muskelvirkning over subtalarleddet.

"Klik" med musen på musklernes navne for at se et billede af dem.

Skema over udspring, tilhæftning,virkning og innervation.

Supination Pronation
skrå akse gennem os calcaneus bagtil og caput tali fortil m. gastrocnemius

m. soleus

m. tibialis anterior

m. tibialis posterior

m. flexor hallucis longus

m. flexor digitorum longus

m. plantaris

m. extensor hallucis longus

m. extensor digitorum longus

m. peroneus tertius

m. peroneus longus

m. peroneus brevis