Art.talocruralis

 

Art.talocruralis ankelled
ledtype ægte,enkelt,sammensat, hængsel
ossøse ledflader trochlea tali (facies superior, facies malleolaris medialis, facies malleolaris lateralis)

facies art. Inf. tibia, facies malleolaris medialis tibia,

facies malleolaris lateralis fibula

frihedsgrader

Muskelvirkning!

bev. i det sagitale plan omkring en transversel akse g. trochlea tali => fleks./eks.
kapsel fibrøs: tynd/slap foran/bag. Stærk/tykkere/stram på siderne. Hæfter tæt ved bruskrand, undtagen foran på collum tali

synovial: bruskrand til bruskrand, omslagsfold foran og op mellem tibia og fibula

ligamenter

Mere!

ligg.talofibulare ant./post, lig. calcaneofibulare

lig. Deltoideum (pars tibiocalcanearis/tibionavicularis/ tibiotalaris ant./post.)

syndesmosis tibiofibularis (lig.tibiofibularis ant./post./ interosseus)

fibrocartilaginøse dannelser  
andet Trochlea er bredere foran => fastpakket i dors. fleks.

Gaffelen (ledskålen) er stærk p.g.a. deling med syndesmosen imellem