Art.genus

Art.genus
knæleddet
ledtype
ægte,enkelt,sammensat,hængsel/glide/dreje
ossøse ledflader

(Se knogler:"Klik")

pars femuropatellaris: facies patellaris femoris/facies articularis patellae

pars femurotibialis medialis: condylus medialis femoris/ condylus medialis tibia

pars femurotibialis lateralis: condylus lateralis femoris/ condylus lateralis tibia

frihedsgrader

(Muskelvirkning: "Klik")

bev. i det sagitale plan omkring en transversel akse g. femurcondylerne => fleks./eks.

bev. i det transverselle plan omkring en longitudinel akse g.tibia.=>rotation

glidebevægelse mellem patella og femur

kapsel
fibrøse: tynd/slap delvis fraværende foran/bagpå, stram på siderne

på femur: på epicondylerne på siderne, over condylerne og fossa intercondylaris bagpå

på tibia: bagpå og på siderne lige under condylerne, foran ned mod tuberositas tibia

synoviale: plica synovialis og alaris, recessus suprapatellaris

ligamenter
lig.collaterale tibiale: fra mediale femurepicondyl til mediale tibiacondyl, hindrer sideløshed og strammes i ekstension

lig.collaterale fibulare: fra laterale femurepicondyl til caput fibula, hindrer sideløshed og strammes i ekstension

lig.cruciatum ant.: fra medialt i area intercondylaris ant. bagud lateralt og op, til medialt på laterale femurcondyl, hindrer sideløshed, tibia´s fremadglidning i forhold til femur, samt strammes i ekstension

lig.cruciatum post.: fra area intercondylaris post. fremad opad medialt til laterale side af mediale femurcondyl, hindrer sideløshed og tibia´s bagudglidning i forhold til femur

lig transversum genus

(lig.popliteum arcuatum og lig. popliteum obliquum)

fibrocartilaginøse dannelser
meniscus lateralis/medialis

tilpasser ledfladerne

andet
stor krumning foran lille bagtil på femur condylerne (i sagitale plan)

fra ekstenderet stilling medfører flektion først rulle så glide bevægelse - fra flekteret stilling medfører ekstension først glide så rulle bevægelse mellem tibia/femur

lig.patella og popliteus senen substituerer fibrøse kapsel

tractus iliotibialis forstærker på lateralside

corpus adiposum

m. popliteus

bunden rotation i ekstension

div. bursaer