Art coxae

 

Art.coxae hofteled
ledtype ægte,enkelt,simpelt, kugle
ossøse ledflader caput femoris

acetabulum (facies lunata )

Frihedsgrader

Muskelvirkning!

bev. i det sagitale plan omkring en transversel akse g. Caput femoris => fleks./eks.

bev. i det frontale plan omkring en sagital akse g. Caput femoris => abduktion/adduktion

bev. i det transverselle plan omkring en funktionel (vertikal) akse g. caput femoris og mellem condyli femoris => rotation

kapsel fibrøs:tyk/kraftig relativ stram

Proximalt udsp. på ydersiden af acetabulum og lig. transversum

Distalt: forpå langs linea intertrochaterica, bagpå medialt for christae intertrochaterica midt på collum femoris

synovialis: omslagsfold rundtom collum, størst nedadtil

ligamenter

Mere!

lig. iliofemorale, lig. ischiofemorale og lig. pubofemorale alle strammes ved ekstension

zona orbicularis.

lig. transversum acetabuli

lig. capitis femoris

fibrocartilaginøse dannelser labrum acetabulare
andet fastpakket i ekstension

pulvinar acetabuli

bursa iliopectinea

svagt sted i kapslen mellem lig.ischiofemorale og lig.pubofemorale