Bækkenbundens muskler!

Muskler
1. opdeling
2. opdeling
3. opdeling
Udspring
Tilhæftning
Innervation
Diaphragma pelvis m. cocygeus spina ischiadica sidekanten af os.coccygis og den nærmest tilstødende del af os.sacrums lat. kant N. pudentus S2, S3 og S4,samt uspecifikke grene fra rami ventralis S2-S4
m.levator ani m. pubococcygeus m.pubovaginalis bagsiden at os pubis bagved vagina samme
= = m.puborectalis bagsiden at os pubis bagved rectum samme
= = m.pubococcygeus proprii bagsiden at os pubis og forreste del af arcus tendineus m.levatoris ani sideranden af os coccygis og lig. anococcygeum samme
= m.iliococcygeus bagerste del af arcus tendineus m.levatoris ani os.coccygis og lig.anococygeum samme
Muskler
1. opdeling
2. opdeling
3. opdeling
Udspring
Tilhæftning
Innervation
Diaphragma urogenitiale profunde del m.transversus perinei profundus indersiden af de forenede rami i midtlinien sammen med den modsidige N. pudentus S2, S3 og S4
= m.sphincter urethrae cirkulære fibre omgivende urethrae, cirkulære fibre omgivende urethrae, samme
superficielle del m.transversus perinei superficialis tuber ischiadicum centrum tendineum samme
= m.bulbocavernosus omgiver urethra og vagina, fra sumfysen og bagud omgiver urethra og vagina, fra sumfysen og bagud samme
= m.ischiocavernosus langs indersiden af de forenede rami, fra symfysen til tuber isch. langs indersiden af de forenede rami, fra symfysen til tuber isch. samme