Art. temporomandibularis!

Led type Ægte, delt, simpelt, kombineret, hængsel /glide led.
Ossøse ledflader Caput mandibulae (condulus mandibulae)

Tuberculum articulare og fossa mandibularis. De to sidste på os temporale

Frihedsgrader Bev. i det sagitale plan om en transversel akse gennem caput mandibula => åbne/lukke (nederste led del) (begge led samtidigt)

Bev. i det transverselle plan om en vertikal akse gennem caput/collum => rotation (øverste led del) (kun i et led)

Glidebevægelse fremad/bagud (øverste led del) (kan være i begge led eller kun i et enkelt)

Kapsel Tyk og slap (strammere i nederste del)
Ligamenter Kollaterale ligamenter der forstærker kapslen (særligt lateralt)

(medialt ligger to ekstrakapsulære ligg., lig. stylomandibulare og lig. sphenomandibulare)

Fibrocartilaginøse dannelser Discus articularis, deler ledhulen i to.
Andet Åbne/lukke bevægelser under 5°-10°; sker kun som vinkelbevægelse i nederste leddel. Over 10°; sker som en kombination af vinkelbevægelse i nederste leddel samt en glidebevægelse i øverste leddel.

Fra side til side er en kombination af rotation i det ene kæbeled samt en glidebevægelse i det andet.

Stabilliteten i leddet er meget muskelafhængig.