Pons.

Hjernenervekerner
Kerneområder
Ledningsbaner
Apparente udspring
Ses på overfladen
Ses indeni (på snit)

n. trigeminus(nucleus motorius/pontinus nervi trigemini): 5. hjernenerve, ansigtets følenerve og tyggemusklernes motoriske nerve

n. vestibulocochlearis(nucleus vestibularis superior/inferior/medialis/lateralis):8. hjernenerve, vestibularsanser og hørelse

n. abducens(nucleus nervi abducens): 6. hjernenerve, innerverer m.rectus lateralis

n. facialis(nucleus nervi facialis et nucleus salvatorius superior): 7. hjernenerve, innerverer mimiske muskler samt smag / spyt

formatio reticularis: kerneområde med ansvar for bl.a. blodtryk, hjerterytme, respration, muskeltonus og vågenhedsniveau

nuclei pontis: impulser fra de corticopontine baner videre til cerebellum

nucleus olivarius superior: relækerne i hørebanen

pedunculus cerebellaris pontius (medius): ledningsbane til og fra cerebellum

lemniscus medialis: fortsættelse af bagstrengsbanerne

lemniscus spinalis: indeholder de spinathalamiske baner

lemniscus lateralis: indeholder hørebanerne

tractus spinocerebellaris ventralis/dorsalis: indeholder de spinocerebellare baner

tractus corticospinalis lateralis/ventralis: indeholder bl.a. pyramidebanerne

corticopontine baner: fra cortex cerebri til de pontiale kerner

tractus corticonuclearis: fra cortex cerebri til hjernenervekernerne

n. trigeminus: foran/midt/lateralt

n. vestibulocochlearis: mellem pons og medulla oblongata lateralt

n. abducens:mellem pons og medulla oblongata medialt

n. facialis:mellem pons og medulla oblongata mellem VI og VIII

sulcus basilaris

velum medullare craniale

fibria transversus pontis: indeholder forbindelser fra de pontiale kerner til cerebellum

pedunculus cerebelleraris pontius (medius): ledningsbaner til og fra cerebellum

ventriculus quartus: væskefyldt hulrum i hjernen

fossa rhomboidea: forvæg i 4. ventrikkel