Medulla oblongata.

Hjernenervekerner
Kerneområder
Ledningsbaner
Apparente udspring
Ses på overfladen
Ses indeni (på snit)

n. trigeminus(nucleus spinalis nervi trigemini): 5. hjernenerve, ansigtets følenerve og tyggemusklernes motoriske nerve

n.glossopharyngeus(nucleus salvatorius inferior, nucleus ambiguus og nucleus solitarius): 9.hjernenerve, smag / spyt, mot. / sens. i pharynx

n.vagus(nucleus dorsalis nervi vagi,nucleus ambiguus og nucleus solitarius): 10. hjernenerve, mot.larynx og pharynx, parasympatisk fra larynx til nederst I abdomen, sens. i samme område. Smag, aff. øre

n.hypoglossus(nucleus nervi hypoglossi): 12. hjernenerve, tungen motorisk

n.accessorius(nucleus ambiguus): 11. hjernenerve, denne bulbære del forsyner den tværstribede muskulatur i pharynx, larynx og den bløde gane og inkorpereres i n. vagus

formatio reticularis: kerneområde med ansvar for bl.a. blodtryk, hjerterytme, respration, muskeltonus og vågenhedsniveau

nucleus olivarius inferior(caudalis): hører funktionelt sammen med cerebellum

nucleus gracilis: relækerne for bagstrengsbane, fasciculus gracilis

nucleus cunestus: relækerne for bagstrengsbane, fasciculus cuneatus

fasciculus cuneatus: indeholder bagstrengsbanen fasciculus cuneatus

fasciculus gracilis: indeholder bagstrengsbanen fasciculus gracilis

lemniscus medialis: fortsættelse af bagstrengsbanerne

lemniscus spinalis: indeholder de spinathalamiske baner

tractus spinocerebellaris ventralis/dorsalis: indeholder de spinocerebellare baner

tractus corticospinalis lateralis/ventralis: indeholder bl.a. pyramidebanerne

tractus corticonuclearis: fra cortex cerebri til hjernenervekernerne

n.glossopharyngeus: bag oliva øverst

n.vagus: bag oliva midt

n.accessorius: bag oliva neders

n.hypoglossus: mellem oliva og pyramis

oliva: indeholder nucleus olivaris caudalis

pyramis: indeholder pyramidebanerne

fissura mediana ventralis: adskiller de to pyramis´ser

decusatio pyramidum: indeholder pyramidebanekrydsningen

tuberculum gracile: indeholder nucleus gracilis

funiculus gracilis: indeholder bagstrengsbanen fasciculus gracilis

tuberculum cuneatum: indeholder nucleus cunestus

funiculus cuneatus: indeholder bagstrengsbanen fasciculus cuneatus

pedunculus cerebellaris caudalis: ledningsbane til og fra cerebellum

ventriculus quartus: væskefyldt hulrum i hjernen

fossa rhomboidea: forvæg i 4. ventrikkel