Telencephalon.

Vigtige cortex områder
Kerneområder
Ledningsbaner
Hjernenerver med relation til cortex
Ses på overfladen
Ses indeni (på snit)
insula: "interne" cortex del, viceral cortex

gyrus cinguli: cortexområde i det limbiske system

uncus (gyri parahippocampalis): primær lugtecortex / kerneområde I det limbiske system

area4: (gyrus præcentralis) primær motorisk cortex

area 8: motorisk frontalt øjenfelt

area 6: premotorisk cortex område

area 1, 2 og 3 (gyrus postcentralis): primær sensorisk cortex område

area 5 og 7: sekundær sensorisk cortex område

area 17: primær synscortex

area 18: sekundær synscortex

area 41: primære hørecortex

area 42: sekundær hørecortex

area 44 (broca´s area): talecenter

basalganglierne (bl.a. nucleus caudatus, putamen, claustrum og globus pallidus): kontrollerer muskeltonos (ramt ved parkinsons sygdom)

hippocampus: kerneområde i det limbiske system (indgår bl.a. i bearbejdelse af korttidshukommelse til langtidshukommelse, at finde vej samt humør)

Corpus amygdaloideum: basalgangliedel / kerneområde i det limbiske system

Pes hippocampi: kerneområde i det limbiske system

capsula interna (crus ant./post. og genu): projektionsbaner til og fra cortex. Indeholder bl.a.bagstrengsbanerne, de spinathalamiske baner, hørebanerne, synsbaner de spinocerebellare baner, tractus corticospinalis lateralis/ventralis med bl.a. pyramidebanerne, corticopontine baner fra cortex cerebri til de pontiale kerner, tractus corticonuclearis fra cortex cerebri til hjernenervekernerne

capsula externa: associationsbaner

corporis callosi(genu, splenium, truncus og corpus): commisur fibre, tværforbindelse mellem de to hemisfærer

fibria hippocampi: ledningsbane i det limbiske system

n. opticus: synsnerven

n. olfagtorius: lugtenerven

sulcus calcarinus: sulcus i cortex hvorom primær synscortex ligger

sulcus parieto-occipitalis: sulcus i cortex, adskiller parietal- og occipitaldel

sulcus lateralis: sulcus i cortex, adskiller temporallap fra parietallap og frontallap

fissura longitudinale: sulcus i cortex, adskiller de to hemisfærer

sulcus centralis: adskilder lobus frontalis fra lobus parietalis

lobus frontalis: pandelap (cortex)

lobus parietalis: isselap (cortex)

lobus occipitalis: nakkelap (cortex)

lobus temporalis: tindingelap (cortex)

cornu frontale ventriculi lateralis: hjernehulrum

cornu occipitale ventriculi laterales: hjernehulrum

cornu temporale ventriculi laterales: hjernehulrum

pars centralis ventriculi laterales: hjernehulrum

Insula dybt beliggende indfoldet cortexdel, vviceral cortex