Cerebellum.

Kerneområder
Ledningsbaner
Ses på overfladen
Funktion
Cortex cerebelli: trelaget struktur indeholder bl.a. specielt for cerebellum, purkinjeceller med op til 300.000 synapser pr. celle. Alle impulser til cerebellum ender via mostråde eller klatretråde i cortex.

nucleus dentatus, nucleus emboliformis, nucleus globolus og nucleus fastigii: dybtbeliggende kerneområder i cerebellum, modtager afferente forbindelser fra purkinjecellerne i cortex og projicerer dem videre til områder udenfor cerebellum.

Abor vitae: den hvide substans i cerebellum

Pedunculus cerebellaris cranialis/medius/caudalis: de tre "sæt" forbindelser til og fra cerebellum via hjernestammen.

corpus cerebelli.

lobus flocculonodolaris.

vermis.

hemisfærer.

fisurer.

folia.

fissura prima

fissura horizontale.

fissura posterolateralis.

archicerebellum (vestibulocerebellum): består af flocculus og nodulus, modtager primært fra ligevægtsorganerne.

paleocerebellum (spinocerebellum): består af vermis og tilstødende del af hemisfæra cerebelli, modtager primært fra medulla spinalis.

neocerebellum (pontocerebellum): består af de resterende laterale dele af hemisfæra cerebelli, modtager primært fra cortex cerebri.

Rent motorisk, balance/ligevægt, tonus og koordination (mellem agonist og antagonist),måske også styring af velindlærte bevægelser.

Ved forstyrrelser ses: Ligevægtsforstyrelser eks. faldtendens og "fuldemandsgang". Tonusforstyrelser i form af hypotoni og nystagmus. Koordinationsforstyrelser eks. ataksi (negativ knæ/hæl, finger/næse etc.), dysdiadochokinese og intensionstremor.