Nerve Funktion Kerneområde belig. el. primær cortex område Apparent udspring Krydset I forhold til cortex Forlader kraniet gennem
I Olfactorius lugt uncus underside af frontallapper til begge cortex halvdele lamina cribrosa
II Opticus syn area 17 diencephalon til begge cortex halvdele (synsfeldtet krydser) canalis opticus
III Oculomotorius alle øjenmuskler

undtagen 2

mesencephalon mesencephalon

fossa interpeduncularis

bilateralt fissura orbitalis sup.
IV Trochlearis m.obliquus sup. mesencephalon mesencephalon under colliculi caudale bilateralt fissura orbitalis sup.
V Trigeminus ansigtets sensoriske nerve

tyggemuskler mot.

hele hjernestammen og medulla spinalis pons foran lateralt midtpå sens.kryds til cortex

mot. bilateralt

fissura orbitalis sup.

foramen rotundum

foramen ovale

VI Abducens m.rectus lateralis pons mellem pons og medulla oblongata medialt kontralateralt fissura orbitalis sup.
VII Facialis mimiske muskler

smag / spyt

pons mellem pons og medulla oblongata mellem VI og VIII øverst bilateralt

nederst kontralateralt

porus aucusticus interna

foramen stylomastoideus

VIII Vestibulocochlearis vestibularsanser

hørelse

pons

hørelse area 41

mellem pons og medulla oblongata lateralt hørelse til begge cortex halvdele porus aucusticus interna
IX Glossopharyngeus smag / spyt

mot. / sens. I pharynx

medulla oblongata bag oliva øverst bilateralt foramen jugularis
X Vagus mot.larynx og pharynx parasympatisk fra larynx til nederst I abdomen sens. i samme område. Smag, aff. øre medulla oblongata bag oliva midt bilateralt foramen jugularis
XI Accessorius m.sternocleidomastoideus

m.trapezius

medulla spinalis bag oliva neders unilateralt

kontralateralt

foramen jugularis
XII Hypoglossus tungen motorisk medulla oblongata mellem oliva og pyramis kontralateralt canalis hypoglossi