Plan for undervisningen i neuroanatomi (Fys.)

Litteratur:

Moos, Torben og Møller, Morten: "Basal neuroanatomi" 2. udgave, 1. oplag FADL 2006.

1 - 2 time

Makroanatomisk gennemgang af:

- medulla spinalis

- medulla oblongata

- pons

Læs: kapitlerne I (side13-30), III (side 95-143), II (side 57-75 og 77-85).

løs opgaverne: medulla spinalis og medulla oblongata.

Se og hør de tilhørende film på "Anatomiresourcer"

 

 

2 - 4 time

Makroanatomisk gennemgang af:

- pons

- mesencephalon

- diencephalon

- cerebellum

Læs: kapitlerne I (side 26-33), IV (side 145-164), IV (207-215) VI (side 217-230).

løs opgaverne :pons, mesencephalon og diencephalon.

Se og hør de tilhørende film på "Anatomiresourcer"

 

4 - 6 time

Makroanatomisk gennemgang af:

-telencephalon

Læs kapittel I (side 33- 55), II (side 87-94), IV (side 165-206), IV (side 202-216), VII (side 233-246).

løs opgaverne : cerebellum og cerebrum

Se og hør de tilhørende film på "Anatomiresourcer"

 

 

6 - 8 time

Gennemgang af ledningsbaner :

- spinothalamiske baner

- bagstrengsbaner

- spinocerebellare baner

- corticospinale baner

- bulbospinale baner

- synsbaner

- hørebaner

Læs: kapitel III (side 104-107), III (side 120-122) og kapitel V (side 213-214), IV (siderne 172, 175 og 190).

- løs opgaverne i ledningsbaner

 Se og hør de tilhørende film på "Anatomiresourcer"

Hvis det kan nås:

Gennemgang af :

- centralnervesystemets udvikling

- kar

- hjernenerverne

- hjerne ventriklerne

 

Læs :

- kapitel II (side 87-94)

- kapitel VIII (side 247-262)

 

Løs opgaverne: kar og hjernenerver

 Se og hør de tilhørende film på "Anatomiresourcer"