De dybe ryg-og suboccipitalemuskler

Før musen over musklens navn for at se et billede af den. (din browser skal acceptere "popup" vinduer for at det virker)

Tilbage til forsiden.

System
Muskel
Udspring
Tilhæftning
Beliggenhed

Ledoverspring

Funktion
Innervation
Sacrospinale system

m. iliocostalis

1. pars lumborum

2. pars thoracis

3. pars cervicis

 

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

fælles:

os sacrum, crista iliaca, processus spinosi fra nederste lændehvirvler

1.: crista iliaca

2.: mediale side af 6 nederste ribbens anguli

3.: 3. til 6. ribbens anguli

1.: anguli af 5.-12. ribben

2.: anguli af 6 øverste ribben og prcessus transversus C7.

3.: processus transversus af 4., 5. og 6. cervicale vertebra

Langs columna fra os sacrum, crista iliaca, via processus spinosi fra nederste lændehvirvler, langs ribbens anguli, til processus transversus af cervicale vertebra.

Går over 2 eller flere led

(discus intervertebralis)

 

Ekstensor og postural muskel

1.: Ekstension og lateral fleksion til samme side

2.: Ekstension og lateral fleksion til samme side

3.: Ekstension og lateral fleksion til samme side

ramus dorsalis nervus spinalis

m.longissimus

1. pars lumborum

2. pars cervicis

3. pars capitis

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

1.: crista medialis/lateralis på os sacrum, crista iliaca, processus spinosi af S4-L1 og processus transversus T12-T7.

2.: processus transversus T5/6T-T1

3.: processus transversus T5/3-C4/5

1.: proc. transversi af lumbal og thoracalhvirvler, anguli af nederste 9 eller 10 ribben

2.: proc. tranversus C2-C6/7

3.: processus mastoideus

Langs columna fra crista medialis/lateralis på os sacrum, crista iliaca, på processus transversus og på anguli af ribben videre til proc. tranversus cervicalt, ender på processus mastoideus

Går over 2 eller flere led

(discus intervertebralis)

1.: Ekstension og lateral fleksion til samme side

2.: Ekstension og lateral fleksion til samme side

3.: Ekstension, lateral fleksion til samme side og rotation til samme side af hovedet

ramus dorsalis nervus spinalis

m.spinalis

1. pars thoracis

2. pars cervicis

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

1.: processus spinosus L2-T11

2.: processus spinosus C7(T1-T2) og nederste del af ligamentum nuchae

1.: processus spinosus T1-T4(T5-T8)

2.: processus spinosus C2(C3-C4)

Langs columna på spinosi fra os sacrum til atlas (basis chranii)

Går over 2 eller flere led

(discus intervertebralis)

1.: Ekstension og svag lateral fleksion til samme side

2.: Ekstension og svag lateral fleksion til samme side

ramus dorsalis nervus spinalis
Interspinale system

mm. interspinales

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus spinosi (inkonstant i thoracaldelen) ovenliggende processus spinosus Mellem to processi spinosi

Går over et led

(discus intervertebralis)

ekstenderer ramus dorsalis nervus spinalis
Intertransverselle system

mm. intertransversarii

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus transversi (inkonstant i thoracaldelen) ovenliggende processus transversus Mellem to processi transversi

Går over et led

(discus intervertebralis)

ekstendension og lateral fleksion til samme side ramus dorsalis nervus spinalis
Transversospinale system

m. semispinalis

1. thoracis

2. cervicis

3. capitis

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

1.: processus transversi af T12 -6 (T10-6)

2.: processus transversi af T6-1

3.: processus transversi af T6-C4 (C4-C7 processus art.)

1.: processus spinosi af T6-C6 (T4-C6)

2.: processus spinosi af C5-2

3.: os occipitale under linea nuchae superior

Skråt fra en processus transversus til en ovenliggende processus spinosus

Går over fem led eller derover

(discus intervertebralis)

(overspringer 4 eller flere hvirvler)

1.og 2.: ekstension, rotation til modsatte side og svag lateral fleksion til samme side

3.:ekstension, svag rotation til modsatte side og svag lateral fleksion til samme side

ramus dorsalis nervus spinalis

mm. multifidi

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus transversi af C4-L5 (L1-L5) processus spinosi af L3-C2 (L3-T9) Skråt fra en processus transversus til en ovenliggende processus spinosus

Går over tre eller fire led

(discus intervertebralis)

(overspringer 2-3 hvirvler)

ekstension, rotation til modsatte side og svag lateral fleksion til samme side ramus dorsalis nervus spinalis

mm. rotatores

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus transversus ovenliggende processus spinosus Skråt fra en processus transversus til en ovenliggende processus spinosus

Går over et eller 2 led led

(discus intervertebralis)

(overspringer 0-1 hvirvel)

rotation til modsatte side og svag lateral fleksion til samme side ramus dorsalis nervus spinalis
System
Muskel
Udspring
Tilhæftning
Beliggenhed

Ledoverspring

Funktion
Innervation
Suboccipitale Muskler

m.rectus capitis posterior major

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus spinosus C2 linea nuchae inferior medialt  

Art. atlantooccipitalis
Art. atlantoaxialis

ekstension, rotation til samme side og svag lateral fleksion til samme side ramus dorsalis nervus spinalis C1-C2

m.rectus capitis posterior minor

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

tuberculum posterior C1 linea nuchae inferior mediale trediedel  

Art. atlantooccipitalis

ekstension og svag lateral fleksion til samme side ramus dorsalis nervus spinalis C1-C2

m.obliquus capitis superior

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus transversus C1 mellem linea nuchae superior og linea nuchae inferior, medialt  

Art. atlantooccipitalis

ekstension og lateral fleksion til samme side ramus dorsalis nervus spinalis C1-C2

m.obliquus capitis inferior

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

processus spinosus C2 processus transversus C1  

Art. atlantoaxialis

rotation til samme side ramus dorsalis nervus spinalis C1-C2

Spinotransverselle system

Nakkemuskel

m.splenius

1. cervices

2. capitis

 

Før musen over muskelnavnet for at se beliggenheden

1.: processus spinosus T6-T3

2.: processus spinosus T3-C4 (nederste halvdel af lig. nuchae)

1.: tuberculum posterior processus transversi C2-1

2.: processus mastoideus og laterale halvdel af linea nuchae superior

 

Samlet:

Art. atlantooccipitalis
Art. atlantoaxialis Discus intervertebralis i cervicaldelen af columna

1.: ekstension, rotation til samme side og lateral fleksion til samme side af hovedet og hals

2.: ekstension, rotation til samme side og lateral fleksion til samme side af hovedet og hals

ramus dorsalis nervus spinalis C4-C7