Articulatio sacroiliaca.

Ledtype
Ægte, enkelt, simpelt glideled.
Ossøse ledflader
Facies auricularis på os sacrum

Facies auricularis på os ilium

Frihedsgrader
Bev. næsten i det sagitale plan om en akse vinkelret på ledfladen => rotation

Glide bevægelser => fremad/bagud, op/ned

alle bevægelser er små

Kapsel
Tyk og stram.
Ligamenter

Mere!

Lig. sacroiliaca interossea

Lig. sacroiliaca dorsalis

Lig. sacroiliaca ventralis

lig. iliolumbale

Andre vigtige forhold
Lig sacrotuberale og lig. sacrospinale er også vigtige ligamenter for leddet, da de ligger så langt væk fra ledaksen som muligt og dermed med så god en vægtstang som muligt, især ved foroverfældning af columna.