Articulatio atlantooccipitalis

Led type Ægte, delt, simpelt, ellipsoidled
Ledflader Condyli occipitales, fovea articularis superior atlantis (sin./dxt.)
Frihedsgrader Bev. i det sagitale plan om en transversel akse gennem condylerne (ud for ydre øre) => fleksion / ekstension

Bev. i det frontale plan om en sagital akse gennem caput i medianplanet (mellem øjnene) => lateral fleksion

Kapsel Fibrøse: Tykkest posterolateralt, tynd til tider manglende medialt
Ligamenter

Mere!

Membrana atlantooccipitalis anterior

Membrana atlantooccipitalis posterior

Ligamenta alaria

Membrana tectoria

Lig. apicis dentis

Ligamentum nuchae

Fibrøsebruskdannelser
Andet vigtigt Virker sammen med art. atlantoaxialis funktionelt som et kugleled.

A. vertebralis passerer gennem foramen proc. transversus og sulcus a. vertebralis op gennem foramen magnum.

Hovedets tyngdepunkt ligger omtrent ved den transverselle akse.

Præcisions bevægelser styret af de suboccipitale muskler. Stor betydning for bl.a. ligevægts- og orienteringsreflekser.

Ved lateral fleksion sker der pga. en stramning i lig. alare rotation til modsat side i art. atlantoaxiale. (hvis ansigtet holdes ligefrem roteres axis til samme side)