Articulationes zygapophysiales.

Ledtype
Ægte, enkelt, simpelt, kombineret, glideled.
Ossøse ledflader
Processus articularis inferior/superior
Frihedsgrader
Glidebevægelser
Kapsel
Fibrøse: tynd og slap
Andre vigtige forhold
Små fibroadipøse meniskoide dannelser i nogle led.

Facetleddene styrer og begrænser bevægelserne i discus:

  • I cervicaldelen står leddene 45° taglagt hvilket tillader bevægelser over alle 3 akser, medfører også bunden rotation/lateralfleksion
  • I thoracaldelen står leddene næsten frontalt hvilket udelukker dorsalfleksion, også her er der bunden rotation/lateralfleksion.
  • I lumbaldelen står leddene næsten sagitalt, hvilket udelukker rotation, især ved samtidig ekstension.
  • I alle dele forhindres fremadglidning, i lumbaldelen også lateralglidning.