Articulatio costovertebralis.

Ledtype
Ægte, delt, sammensat drejeled.
Ossøse ledflader
Art. capitis costae: caput costae / fovea costalis superior og inferior.

Art. costotransversaria: tuberculum costae / fovea costalis processus transversalis.

Frihedsgrader
Bev. i et plan skråt mellem frontal og sagital om en longitudinel akse gennem collum costae => rotation (hæver og sænker ribbenene)
Kapsel
fibrøs: stram

synovial: bruskrand til bruskrand

Ligamenter

Mere!

Art. capitis costae: Lig. capitis costae intraarticulare

     lig. capitis costae radiatum

Art. costotransversaria: Lig. costotransversarium

      Lig. costotransversarium (laterale)

      Lig. costotransversarium (superius)

Andre vigtige forhold
For 2. til 10. ribben er bevægeaksen skrå, hvilket ved hævning bevirker forøgelse af både den sagitale såvel som den transverselle diameter i brystkassen

1., 11. og 12. ribben danner kun led med en vertebra, 1., 11. eller 12. thoracalhvirvel.

11. og 12. ribben har ingen ledforbindelse med processus transversus