Ligament
Udspring
Tilhæftning
Funktion
Lig. longitudinale anterior
forsiden af disci intervertebrales og corpora, fra os sacrum til tuberculum anterius atlantis (til kruniebunden)
disci intervertebrales og corpora, fra os sacrum til tuberculum anterius atlantis
strammes ved ekstension
Lig. longitudinale posterior
bagsiden af disci intervertebrales og ambitus eminentes fra os sacrum til foramen magnum (clivus)
bagsiden af disci intervertebrales og ambitus eminentes fra os sacrum til foramen magnum (clivus)
strammes ved fleksion
Lig. interspinalia
membranformet fra oversiden af processus spinosus
undersiden af ovenliggende processus spinosus
strammes ved fleksion
Lig. intertransversarium
snorformet fra oversiden af spidsen på processus transversus
undersiden af spidsen på ovenliggende processus transversus
strammes ved fleksion og lateral fleksion
Lig. supraspinale
snorformet på spidsen af processus spinosi fra vertebra prominens til os sacrum
snorformet på spidsen af processus spinosi fra vertebra prominens til os sacrum
strammes ved fleksion
Lig. flavum
fra oversiden af lamina
undersiden af lamina på ovenliggende
strammes ved fleksion

beskytter medulla spinalis

Lig. nuchae
processus spinosi i cervicaldelen incl. tuberculum posterior atlantis
som medialt stillet septum til crista occipitalis externa
strammes ved fleksion